Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC - PROTOCOL CONVERTER

Bộ Chuyển Đổi V.35 sang E1( unframe E1) Model7288

Bộ Chuyển Đổi 2M G.703 Balance(120ohm) <-> Unbalance(75ohm) TLC703

Modem Chuyển Đổi E1 sang Quang Model7301

Modem Chuyển Đổi Framed E1 sang Quang Model7302

Modem Chuyển Đổi V.35 sang Quang Model7304

Modem Chuyển Đổi Ethernet sang Quang Model7305

Bộ Chuyển Đổi V.35 sang Framed E1 Model7221

Bộ Chuyển Đổi E1/Ethernet sang Quang Model7213S

Bộ Chuyển Đổi 10/100M Ethernet sang Framed E1 Model7212

Bộ Chuyển Đổi 10/100M Ethernet sang E1 Model7211

Bộ Chuyển Đổi 10/100M Ethernet sang E1 Model7310

Bộ Chuyển Đổi RS-485/422 sang E1 E485