Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC - PROTOCOL CONVERTER

RACK 4U 16 khe cắm Protocol Converter

Bộ Chuyển Đổi V.35 sang E1( unframe E1) Model7288

Bộ Chuyển Đổi 2M G.703 Balance(120ohm) <-> Unbalance(75ohm) TLC703

Modem Chuyển Đổi E1 sang Quang Model7301

Modem Chuyển Đổi Framed E1 sang Quang Model7302

Bộ Chuyển Đổi 10/100M Ethernet sang Framed E1 Model7212

Bộ Chuyển Đổi 10/100M Ethernet sang E1 Model7211

Bộ Chuyển Đổi RS-485/422 sang E1 E485

Bộ Chuyển Đổi RS-232 sang E1 E232