Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232/485/422 SANG ETHERNET – MODBUS GATEWAYS

Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8D(RS-232)

Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4D(RS-232)

Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus GW1108-8DI(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus GW1104-4DI(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 1 Cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus GW1101-1D(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus GW1102-2D(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-232)

Bộ Chuyển Đổi 1 Cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-232)