Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232/485/422 sang Ethernet - SERIAL DEVICE SERVERS

Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet-NP5100 Series- Serial Device Server

Thiết bị Module 1-cổng Serial to Ethernet Server NPM301Z

Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng CAN bus sang Ethernet CP202-2CI

Module Nhúng Công Nghiệp 1 Chiều NPM301

Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS-232/485/422 sang Ethernet NP3116T-16D(RS-232/485/422)

Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS-232/485/422 sang Ethernet NP3016T-16D(RS-232/485/422)

Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS-232/485/422 sang Ethernet NP3008T-8D(RS-232/485/422)

Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS-485/422 sang Ethernet (10/100M) NP3016T-16DI(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS-485/422 sang Ethernet (10/100M) NP308T-8DI(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS-485/422 sang Ethernet (10/100M) NP304T-4DI(RS-485)

Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS-232 sang Ethernet (10/100M) NP3016T-16D(RS-232)

Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS-232 sang Ethernet (10/100M) NP308T-8D(RS-232)