Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232/RS485/RS422 – INTERFACE CONVERTER

Bộ Chuyển Đổi Isolation USB sang RS-232/485/422 USB485I

Bộ Chuyển Đổi Isolation USB sang 8 Cổng RS-485/422 USB8485I

Bộ Chuyển Đổi USB sang 8 Cổng RS-232 USB8232I

Bộ Chuyển Đổi USB sang 4 Cổng RS-485/422 USB4485

Bộ Chuyển Đổi USB sang 4 Cổng RS-232 USB4232

Bộ Chuyển Đổi USB sang RS-485/422 USB485

Bộ Chuyển Đổi USB sang RS-232 USB232

Bộ Chuyển Đổi RS-232 sang RS-485 TLC485

Bộ Chuyển Đổi RS-232 sang RS-422 TLC422

Bộ Chuyển Đổi RS-232/485 sang 4 Cổng RS-485 HUB SW4485I

RS-232/485/422 sang 8 Cổng RS-485/422 HUB Octopus3000

Bộ Chuyển Đổi RS-232 sang RS-485/422 Model485P