Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Trang chủ » Sản phẩm

Sản phẩm

Managed Industrial Switches

Switch Công Nghiệp iES28TG-L2 28 Cổng Gigabit Ethernet với 10 Cổng Uplink

Switch Công Nghiệp iES26GF 26 Cổng

Switch Công Nghiệp Quản Lý iES22GF 22 Cổng Gigabit Ethernet

Switch Công Nghiệp Quản Lý iES20GF 20 Cổng Gigabit Ethernet

Switch Công Nghiệp Quản Lý iES10GF 10 Cổng Gigabit Ethernet

Switch công nghiệp chống sét, thay nguồn nóng 28 cổng Rackmount Managed Layer 3 IS-RG828HS Series

Switch công nghiệp chống sét, thay nguồn nóng 28 cổng Rackmount Managed Layer 2/4 IS-RG528HS Series

Switch công nghiệp 14 cổng Gigabit DIN-Rail Managed Layer 2/4 IS-DG514-A Series

Switch công nghiệp 12 cổng Gigabit DIN-Rail Managed Layer 2/4 IS-DG512-A Series

Switch công nghiệp 10 cổng Gigabit DIN-Rail Managed Layer 2/4 IS-DG510-A Series

Switch công nghiệp 14 cổng Gigabit DIN-Rail Managed Layer 2/4 IS-DG514 Series

Switch công nghiệp 12 cổng Gigabit DIN-Rail Managed Layer 2/4 IS-DG512 Series