Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979

Giải pháp cho thành phố thông minh, bước tiến mới cho đô thị hiện đại ( kỳ 6)

Đường hầm là một trong những công trình giao thông rất quan trọng. Nên việc đảm bảo cho đường hầm luôn hoạt động ổn định, giao thông thông suốt là một việc rất cấp bách.

Hệ thống Switch công nghiệp, media converter công nghiệp trong hệ thống quản lý đường hầm bởi 3OneData

Hệ thống kết nối camera bằng thiết bị Switch Công nghiệp của 3OneData, được thiết kế theo mô hình SW-Ring, giúp cho hệ thống quản lý các module 1 cách hiệu quả, đảm bảo hoạt động của mạng lưới. Hệ thống cũng được thiết kế thông minh, khả năng phục hồi sau sự cố chỉ <20ms, giữ cho hệ thống thông suốt 1 cách nhanh nhất.