Hotline: 0904128979 Zalo:+8490 412 8979
Home » Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Mỗi sản phẩm 3Onedata được thiết kế, sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Sản phẩm 3onedata được bảo hành miễn phí từ nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao, thời gian bảo hành  36 tháng.